การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี คุณเอมมี่ สเปียร์สลิง ได้มามอบจักรยานให้กับนักเรียน 4 คัน ผู้ชม 52 คน : ใหม่ล่าสุด
2
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแม่ลูก ทำความดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ผู้ชม 52 คน : ใหม่ล่าสุด
3
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยาได้จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2566 ผู้ชม 48 คน : ใหม่ล่าสุด
4
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ผู้ชม 50 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ผู้ชม 50 คน : ใหม่ล่าสุด
6
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ดำเนินการฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ผู้ชม 45 คน
7
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินในการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบ การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 53 คน
8
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา เดินทางรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยผ่านการประเมินรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้ชม 47 คน
9
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 52 คน
10
11-08
2566
  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ผู้ชม 51 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR